Úroveň 14 XP 1,825
175 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky