เลเวล 61 XP 21,936
464 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 62
เหรียญตรา