เลเวล 61 XP 21,871
529 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 62
เหรียญตรา