Úroveň 61 XP 21,936
464 XP pro dosažení 62. úrovně
Odznaky