Úroveň 61 XP 21,871
529 XP pro dosažení 62. úrovně
Odznaky