เลเวล 75 XP 32,495
305 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 76
เหรียญตรา