Úroveň 75 XP 32,495
305 XP pro dosažení 76. úrovně
Odznaky