เลเวล 20 XP 3,101
199 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา