Úroveň 20 XP 3,101
199 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky