เลเวล 20 XP 3,209
91 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา