Úroveň 20 XP 3,209
91 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky