เลเวล 11 XP 1,232
168 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา