Úroveň 11 XP 1,232
168 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky