Úroveň 11 XP 1,306
94 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky