เลเวล 11 XP 1,306
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา