เลเวล 7 XP 782
18 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา