Úroveň 7 XP 782
18 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky