เลเวล 13 XP 1,713
87 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา