Úroveň 13 XP 1,713
87 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky