Sly
Steven   United States
 
 
It's ly not lee.
Rời mạng
Trưng bày thành tựu
Vật phẩm muốn trao đổi
1,431
Vật phẩm đã sở hữu
581
Trao đổi đã thực hiện
516
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

86 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg08
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg08
35 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg07
die to me 6 Thg09, 2014 @ 10:48pm 
+rep, nice, friendly, and reliable trader!
Music Lover 30 Thg03, 2014 @ 9:45am 
+rep, nice friendly and followed through. I went first!:CapitalDome:
burt 2 Thg03, 2014 @ 11:22am 
Fast trade, great trader. +rep
Mozi111 30 Thg11, 2013 @ 8:27am 
Great trader! +rep
FishGrenade 12 Thg10, 2013 @ 6:57am 
+rep good trade, I went first and he delivered
OMEGAWEAPON 19 Thg09, 2013 @ 6:01am 
+rep, timely and very polite