Sly
Steven   United States
 
 
It's ly not lee.
Rời mạng
Trưng bày thành tựu
Vật phẩm muốn trao đổi
1449
Vật phẩm đã sở hữu
581
Trao đổi đã thực hiện
516
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg02
4.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg02
19.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
^_^_^_^_^_^_^_^_^ 6 Thg09, 2014 @ 10:48pm 
+rep, nice, friendly, and reliable trader!
One Dink Grill 30 Thg03, 2014 @ 9:45am 
+rep, nice friendly and followed through. I went first!:CapitalDome:
~b~ 2 Thg03, 2014 @ 11:22am 
Fast trade, great trader. +rep
Mozi111 30 Thg11, 2013 @ 8:27am 
Great trader! +rep
FishGrenade 12 Thg10, 2013 @ 6:57am 
+rep good trade, I went first and he delivered
OMEGAWEAPON 19 Thg09, 2013 @ 6:01am 
+rep, timely and very polite