เลเวล 12 XP 1,453
147 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา