Úroveň 12 XP 1,453
147 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky