เลเวล 11 XP 1,204
196 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา