Úroveň 11 XP 1,204
196 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky