เลเวล 11 XP 1,375
25 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา