Úroveň 11 XP 1,375
25 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky