เลเวล 21 XP 3,440
160 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา