Úroveň 21 XP 3,440
160 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky