เลเวล 12 XP 1,417
183 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา