Úroveň 12 XP 1,417
183 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky