Úroveň 21 XP 3,491
109 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky