Úroveň 22 XP 3,607
293 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky