Úroveň 21 XP 3,551
49 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky