เลเวล 22 XP 3,657
243 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา