เลเวล 21 XP 3,491
109 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา