เลเวล 21 XP 3,551
49 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา