PFTM
Pantsu Team
 
 
RUSSIA GO TO HELL !

Thông tin máy tính:
Nhà sản xuất: empty
Mẫu: empty
Chuẩn bo mạch chủ: Máy tính để bàn
Không tìm thấy thiết bị cảm ứng

Thông tin vi xử lý
Nhà sản xuất CPU: GenuineIntel
Nhãn hiệu CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Họ CPU: 0x6
Tên CPU: 0x2a
Phiên bản CPU: 0x7
Loại CPU: 0x0
Tốc độ: 3300 Mhz
4 bộ xử lý tính toán
2 bộ xử lý vật lý
Siêu phân luồng: Được hỗ trợ
FCMOV: Được hỗ trợ
SSE2: Được hỗ trợ
SSE3: Được hỗ trợ
SSSE3: Được hỗ trợ
SSE4a: Không được hỗ trợ
SSE41: Được hỗ trợ
SSE42: Được hỗ trợ
AES: Không được hỗ trợ
AVX: Được hỗ trợ
CMPXCHG16B: Được hỗ trợ
LAHF/SAHF: Được hỗ trợ
PrefetchW: Không được hỗ trợ

Phiên bản hệ điều hành:
Windows 7 (64 bit)
NTFS: Được hỗ trợ
Mã phát hành Crypto: Được hỗ trợ 311 0x0 0x0 0x0

Card đồ họa:
Driver: Intel(R) HD Graphics
Tên driver DirectX: igdumd32.dll
Phiên bản driver: 9.17.10.4229
Phiên bản driver DirectX: 9.17.10.4229
Ngày driver: 5 26 2015
Phiên bản OpenGL: 3.1
Độ sâu màu màn hình: 32 bit mỗi pixel
Tốc độ cập nhật khung hình: 75 Hz
Card DirectX: Intel(R) HD Graphics
VendorID: 0x8086
DeviceID: 0x102
Revision: 0x9
Số màn hình: 1
Số lượng card màn hình thực: 1
Không có SLI hay Crossfire nào được xác định
Độ phân giải màn hình chính: 1280 x 800
Độ phân giải màn hình: 1280 x 800
Kích thước màn hình chính: 17.80" x 11.10" (20.94" diag)
45.2cm x 28.2cm (53.2cm diag)
Không phát hiện được kiểu Bus chính
VRAM chính: 778 MB
Được hỗ trợ chế độ MSAA: 2x 4x

Card âm thanh:
Thiết bị âm thanh: Speakers (Realtek High Definiti

Bộ nhớ:
RAM: 1940 Mb

Khác:
Ngôn ngữ giao diện người dùng: Tiếng Việt (Vietnamese)
Loại media: DVD
Tổng dung lượng ổ cứng khả dụng: 114127 Mb
Khối ổ cứng trống lớn nhất: 34312 Mb
Thời điểm cài hệ điều hành: Jan 01 1970
Tay cầm trò chơi: tìm thấy None
Kính thực tế ảo: Không tìm thấy

Currently Offline
Screenshot Showcase
Dragon Nest

Recent Activity

6.1 hrs on record
last played on Jun 1
5.0 hrs on record
last played on May 22
0.2 hrs on record
last played on May 22
< >
Comments
nat99920 Jun 1, 2019 @ 4:10am 
+rep ♥♥♥♥♥boi
Pantsu Team Jul 5, 2017 @ 9:30pm 
Thank you