เลเวล 25 XP 4,741
59 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 26
เหรียญตรา