Úroveň 25 XP 4,741
59 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky