เลเวล 14 XP 1,918
82 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา