เลเวล 14 XP 1,966
34 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา