Úroveň 14 XP 1,918
82 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky