เลเวล 32 XP 6,911
289 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา