Úroveň 32 XP 6,911
289 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky