เลเวล 3 XP 345
55 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา