Úroveň 3 XP 345
55 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky