เลเวล 9 XP 954
46 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา