Úroveň 9 XP 954
46 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky