เลเวล 53 XP 16,929
471 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา