เลเวล 50 XP 15,527
73 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 51
เหรียญตรา