Úroveň 53 XP 17,381
19 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky