Úroveň 12 XP 1,511
89 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky