เลเวล 12 XP 1,507
93 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา