เลเวล 13 XP 1,665
135 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา