เลเวล 18 XP 2,658
142 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา