Úroveň 18 XP 2,658
142 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky