เลเวล 27 XP 5,280
120 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 28
เหรียญตรา