Úroveň 27 XP 5,281
119 XP pro dosažení 28. úrovně
Odznaky