เลเวล 14 XP 1,929
71 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา